Lista wszystkich dostępnych modułów

Każdy z modułów przedstawiających jakiekolwiek dane posiada w podręcznym menu: export do Excela, wydruk danych. Dodatkowo można każdemu przypisać nowe cechy podczas edycji szczegółów oraz nadać uprawnienia wybranym użytkownikom bądź grupom użytkowników Wszystkie moduły zaprojektowane są tak aby można było obsłużyć je za pomocą jednego-lewego klawisza myszki, lub jednym palcem na tabletach
Wszystkie dane (ze wszystkich modułów) w Sky-Desk przechowywane są w chmurze w postaci zaszyfrowanej

Faktury

Moduł ten służy do wystawiania faktur. Faktury jak i pozycje można tworzyć / dodawać ręcznie lub można wygenerować wszystkie klikając jeden guzik. System sam sprawdzi kontrakty jakie obowiązują w danym miesiącu i na ich podstawie wystawi comiesięczne faktury.
Jeśli były kontrakty godzinowe a nie abonamentowe, Sky-Desk sprawdzi wszystkie zgłoszenia powiązane z danym kontraktem. Przeliczy ile godzin było poświęcone na dane prace, zsumuje te godziny i przeliczy dla danych kontraktów. Na tej podstawie wygeneruje faktury przychodowe.
Po tym jak system wygeneruje automatycznie faktury, powiadomi klientów o tym fakcie SMSem i emailem - wyśle link do pobrania online.
Takie zarządzanie fakturami upraszcza proces ich tworzenia oraz prac - nie musisz pamiętać ile czasu poświęcałeś dla danej firmy. System zliczy to za Ciebie i automatycznie podsumuje wszystko na fakturze oraz ją wyśle klientom.

Podręczna wyszukiwarka

Jej zadanie jest bardzo proste w założeniu. Ma wyszukać zadaną frazę - niezależnie gdzie występuje. Jeśli wpiszemy nazwę firmy, np. `www2.pl` wyszuka ona zgłoszenia należące do firmy `www2.pl`, klientów, pacjentów, pojazdy, załączniki, emaile i inne dotyczące firmy `www2.pl`. Tak samo postąpi wpisując np. email, telefon, imię czy nazwisko. Nie musisz już wchodzić w poszczególne moduły żeby dojść do konkretnych danych. Inteligentna wyszukiwarka zwróci wszystkie dane - oczywiście te do których masz uprawnienia dostępu. Przykładowe wyszunie rejestracji pojazdu/NIPu z bazy 50 tyś rekordów zajmuje ok 0,2 sekundy !!!

Projekty (z wykresem Gantta)

Zarządzanie projektami umożliwia grupowanie elementów na poszczególne projekty. Każdy z elementów np: zgłoszenie, email, załącznik, kontrakt czy np. wydarzenie z kalendarza możemy pogrupować - przypisać do wybranego projektu Każdy z projektów, oprócz raportowania, umożliwia dodatkowy podgląd zadań przypisanych do niego w wykresie Gantta.

Kalendarz

Kalendarz jest podstawowym narzędziem każdego z modułów. Wszystkie wydarzenia posiadają przypomnienia emailem, SMSem. Wydarzenia mogą być jednorazowe lub okresowe. Każde z wydarzeń może przynależeć do konkretnego klienta lub projektu. Może też być wydarzeniem prywatnym lub ogólnym - widocznym dla wszystkich użytkowników. Jeśli potrzebujemy mieć wydarzenia zsynchronizowane na róznych urządzeniach (komputer, tablet, telefon) i dla różnych użytkowników, możemy to zrobić ustawiając synchronizację z Google Calendar.

Firmy / Kontrahenci

Kontrahentów możemy podzielić na dowolną ilość grup. Mogą to być np. `Dostawcy`, `Odbiorcy hurtowi`, `Odbiorcy detaliczni`, `Producenci` Możemy im przypisywać zgłoszenia, projekty, produkty, emaile itp. Dla każdego Kontrahenta możemy wygenerować odpowiedni raport rentowności, zysków/strat, sprzedaży/kupna lub inny wybrany. Dla każdego z kontrahentów możemy wygenerować historię akcji/kontaku - czyli który z pracowników co, kiedy lub jakie zgłoszenie zrealizował lub jaki kontrakt omawiał.

Zgłoszenia / Incydenty

Zgłoszenie jest pojedynczym zadaniem przypisanym użytkownikowi systemu. Każde zgłoszenie może być przypisane do wybranego projektu, klienta czy np. kontraktu. Dodatkowo zgłoszenia posiadają takie cechy jak: status, procent wykonania, ilość czasu poświęconego na wykonanie zadania, koszt itp. Wypełnienie i przypisanie odpowiednich cech umożliwi automatyczne tworzenie raportów.

Zamówienia

Moduł magazynowy / zamówień pozwala na zarządzanie stanem magazynowym produktów. Udostępnia on narzędzie do handlu zarówno hurtowego jak i detalicznego. W skład tego modułu wchodzi stan magazynowy, sprzedaż produktów poprzez stronę WWW, raporty sprzedaży, rentowności, w podziale na kontrahentów i sprzedawców W ramach tego modułu istenieje możliwość zaimportowania produktów z pliku XML w formacie `Ceneo`. Każde zamówienie posiada swój numer, kwotę, rabat procentowy zależny od klienta i wielkości zamówienia, status realizacji itp.

Monitoring urządzeń, sieci i usług

Monitoring sieci, serwerów, urządzeń sieciowych lub usług. Prosty w instalacji i zarządzaniu moniotoring sprawdza wybrane porty lub usługi działające czy to na serwerze czy urządzeniach sieciowych. Może monitorować za pomocą predefiniowanych zestawów monitorujących albo można samemu zdefiniować własne skrypty monitorujące. Aby maksymalnie ułatwić proces instalacji monitoringu, wystarczy ściągnąć sktypt instalacyjny z naszej strony i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Więcej informacji dotyczących instalacji można znaleźć na stronie w dziale pomocy on-line Aby zainstalować monitoring

Automatyczny wyzwalacz akcji

Automatyczne wyzwalacze akcji po określonych czynnościach

Panel sterowania

Panel sterowania jest integralnym elementem każdej wersji systemu. Umożliwia zarządzanie użytkownikami, grupami uprawnień, grupami dostępów, wydatków oraz personalizacją wizualną systemu.
To tutaj możemy zmienić wielkość czcionek systemowych lub tło pulpitu. Jeśli używamy Sky-Desk.eu do zarządzania budżetem to właśnie w tym miejscu ustawia się wydatki okresowe oraz ich kategorie.
Ważnym elementem oprócz tłumaczeń treści systemu jest tutaj element Przywracanie Systemu, który będzie opisany w dalszej części.

Zarządzanie językami

Moduł ten udostępnia różne wersje językowe systemu Sky-Desk.
System ten jest przystosowany do pracy ze wszystkimi popularnymi językami europejskimi, tj:
Polski, English, German, Spain, Russian, Irland, France, Czech, Lithuanian, Latvian, Ukrainian, Slovak, Hungarian, Italian, Bulgarian, Greek, Turkish.
Każde ustawienie języka jest zapamiętywane i przypisywane do użytkownika.

Zarządzanie tłumaczeniami systemu

Zarządzanie tłumaczeniami to moduł który umożliwia zmianę każdego tłumaczenia systemowego, usunięcie lub dodanie.
Narzędzie do tłumaczeń automatycznych może być użyte na stronie internetowej WWW powiązanej z systemem Sky-Desk.
Dodatkowo moduł ten pozwala podzielić i przypisać automatycznie przetłumaczone (lub jeszcez nie) frazy do poszczególnych tłumaczy. Pozwala to na posiadanie prezycyjnie przetłumaczonej i dopasowanej do siebie strony.

Umowy / Kontrakty

Kontrakty tak jak w rzeczywistości są rodzajem umowy zawartej pomiędzy Tobą a klientem. To właśnie w nich zdefiniowane są stawki obowiązujące za usługi. Mogą być to kwoty abonamentowe miesięczne, jednorazowe lub stawki godzinowe. Na podstawie umów wystawiane są faktury. Faktury te uwzględniają też prace na zasadzie rozliczeń godzinowych pomiędzy klientami. Te godzinowe stawki definiuje się właśnie w kontraktach.

Baza CMDB

CBDM - Configuration Management DataBase.
Moduł ten zarządza powiązaniami pomiędzy każdym z intniejących elementów w systemie.
Zastosowanie tego elementu można łatwo przedstawić na poziomie np. kierownika czy dyrektora. Patrząc z jego punktu widzenia, to właśnie jego dział dostarcza usługi dla Klienta (Klientem może być np. firma lub zarząd).
Weźmy na przykład usługę poczty email. Dla większości nic prostrzego ale aby poprawnie działała trzeba m.in.: działających routerów, brigde`ów, access pointów, obecnych w pracy administratorow, internetu, kontraktów, zgłoszeń, komputerów itp.
W module CMDB wszystkie te elementy możesz powiązać ze sobą bezpośrednio lub pośrednio. Tworząc usługę tworzysz ją z elementów (które czasem są zależne od innych). W ten sposów łatwo zrobić zestawienie co wpływa na daną usługę i wiadomo jaka usługa może przestać być dostępna w momencie gdy dany element zawiedzie.

Zarządzanie dokumentami

W systemie Sky-Desk oprócz danych informacyjnych takich jak zgłoszenia czy kalendarz, możemy przechowywać także dokumenty (pliki). Dokumenty te także możemy przypisać innym elementom takim jak klient, projekt czy email (załącznik) Tak jak wszystkie inne dane, pliki / załączniki przechowywane są na serwerach w Chmurze w postaci zaszyfrowanej - niemożliwe do odczytania bez klucza nawet bezpośrednio z dysku.

Wersja mobilna strony

Do każdego pakietu tworzona jest wersja mobilna systemu Sky-Desk. Na urządzeniach typu tablet system wyświetlany jest w pełni funkcjonalny lecz z małymi modyfikacjami ułatwiającymi używanie go palcem.
Na smartphonach system wyświetlany jest w inny sposób niż na komputerach i tabletach ze względów praktycznych. Jego funkcjonalność jest ograniczona o niektóre elementy - głównie o te które trudno by było wyświetlić na tak małym ekranie.

Wspólna tablica z notatkami

Wspólne notatki to moduł w którym możemy notować za pomocą myszki lub rysika. Służy on do szybkich notatek odrecznnych. Nie musimy w tym miejscu nic opisywać, dodawać czy nazywać. 
Klikamy i okno się pojawia. Notatki te są takie same dla wszystkich tych, którzy mają dostęp do tego modułu. Każda modyfikacja przez użytkownika zmienia wygląd innym użytkownikom.
Może służyć jako szybka notatka napisana przez szefa i po wykonaniu wymazana przez pracownika.
Może służyć też jako lista zakupów na lodówkowym monitorze - za każdym razem jak coś zużyjemy to dopisujemy w Sky-Desk na lodówce. W sklepie uruchamiamy notatki na komórce i od ręki mamy dostęp do pełnej listy zakupów i wytycznych od żony :)


Produkty / Usługi

Produkty / Usługi - moduł ten umożliwia zarządzanie produktami lub usługami w systemie. Produkty mają zdefiniowane podstawowe cechy takie jak wymiary, wagi, ceny, dostawce, clo, vat itp, ale też można dopisać do nich nowe. Produkty lub usługi te będą widnieć w też w zamówieniach, ofertach lub bazie CMDB.
Moduł ten podobnie jak inne tego typu można zaimplementować jako element sklepu na stronie WWW

Problemy

Problemy są rozwinięciem modułu zgłoszeń (ticketów). Moduł ten w połączeniu z modułem Zgłoszeń może być używany jako dalsze rozwinięcie Zgłoszeń. Te są traktowane jako zgłoszenia które mogą być składane przez większość lub wszystkich pracowników. Jeśli zgłoszenie będzie na tyle istotne lub będzie się powtarzać wielokrotnie od wielu użytkowników to wtedy staje się problemem. W tym momencie problem ten zgłaszany jest do przełożonych i dalej albo rozwiązywany albo uznawany za mało ważny. Tak czy siak każdy problem jest powiązany ze zgłoszeniem. Jest też przypisany do odpowiedzialnej za jego rozwiązanie osoby.
Połączenie problemów wraz ze zgłoszeniami jest przydatne w większych firmach w których jest wiele zgłoszeń (nowy system, błędnie wdrożony, nowo wdrożony itp). Oczywiście każdy problem można zaklasyfikować do odpowiedniej grupy.

Tablica aktualności

Tablica Aktualnosci pokazuje zestawienie o Zgłoszeniach, Problemach i Kalendarzu.
W jednym oknie mamy wszystkie najpilniejsze rzeczy do wykonania. Najbardziej użyteczna jest w momencie używania Sky-Desk jako systemu help-desk lub podobnych.
Na życzenia możemy dodać każde inne powiadomienie do tego modułu.

Wewnętrzny chat

Moduł Chat - Jest przydatny w firmach rozproszonych lub takich które mają wielu pracowników.
Chat przydaje się też do konsultacji lub do publicznego omówienia pomysłów albo problemów. Na takim czacie moża wrzucać swoje pomysły albo zadawać pytania na które nie zna się odpowiedzi i mie ma się pomysłu kto może znać odpowiedź.

Raporty / Analizy

Raporty / Analizy to moduł wyświetlający w formacie graficznym wszystkie dostępne wykresy, takie które pomogą Wam zwiększyć obrót firmy, poprawić jej wizerunek lub ułatić funkcjonowanie firmy / domu. Każdy raport można wydrukować lub wyeksportować jego dane do dalszej analizy w formacie Excel.
Oprócz standardowych wykresów dwuwymiarowych takich jak raporty rentowności miesięczne czy roczne, dla bardziej wymagających mamy do dyspozycji raporty w formacie tabeli przestawnej.
Taka tabela umożliwia wygenerowania wyniku na podstawie tych danych które aktualnie są nam potrzebne.
Jeśli brakuje Ci konkretneto raportu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Baza wiedzy

Baza wiedzy to narzędzie wspomagające pracę serwisantów. Z założenia każda firma posiada swoją indywidualną, praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania sprzętu. urządzeń czy obsługi klientów.
Przy wieloletniej działalności firmy, część tej wiedzy zanika. Powody mogą być różne. Część rzeczy poprostu jest zapomniana a część wiedzy odchodzi z firmy wraz z pracownikami.
Aby zachować tą wiedzę niezbędne staje się magazynowanie jej i tutaj z pomocą przychodzi moduł Baza Wiedzy. To właśnie tutaj pracownicy zapisują przydatne dla wszystkich (a szczególnie nowych pracowników) informacje. Wszsystkie te informacje mogą być pokatalogowane według potrzeb.
Cała ta wiedza zmagazynowana przez pracowników może być szybko i łatwo wyszukana za pomocą Podręcznej Wyszukiwarki

Obsługa poczty internetowej E-Mail

Moduł E-Mail to narzędzie do obsługi poczty email. Oprócz zwykłego działania (wysyłania i odbierania poczty) ma kilka innych cech które ułatwiają pracę. Każdy email może być przypisany do klienta, zgłoszenia czy projektu. Daje to możliwość szybiego wyszukania całej korespondencji związanej np. z klientem czy projektem.
Dodając do powyższej funkcjonalności narzędzie do filtrowania poczty, książkę adresową i wbudowany antyspam otrzymujemy narzędzie do kompleksowej obsługi poczty e-mail.

Infokioski - prezentacje

Moduł infokioski służy do tworzenia stron interaktywnych za pomocą kilku kliknięć.
Strony tworzy się za pomocą przeciągania modułów po stronie. Przykładowe moduły to np. rozsypane obraki, różnego rodzaju galeria obrazków, dynamiczne dock menu itp.
Każdy z elementów posiada swój `object inspector` - czyli panel do ustawiania parametrów obiektu (np. szerokość, wysokość, pozycję, pochylenie itp)
Do tego każdy z nich może posiadać akcje po kliknięciu (otwarcie PopUp, nowa strona itp).
Moduł ten (a w szczególności rozsypane zdjęcia) jest prystosowany do ekranów dotykowych. Zarówno do jedno jak i do multi dotykowych. Przy opcji multidotyku każdy w uczestników może samodzielnie bez obsługiwać zdjęcia niezależnie od innych użytkowników ekranu.

Zgłoszenia - linia czasowa/zadaniowa

Moduł ten jest elementem bazowym pracownika. Jest to linia czasowa z naniesionymi zadaniami do wykonania. Czas leci z naniesionymi na niego zadaniami. Mimo że czas leci to zadanie zostaje w miejscu jeśli nie jest uruchomione. W ten sposób przesuwa się na linii czasu a więc też opóźnia się jego wykonanie. Oprócz tego zadanie to opóźnia wykonanie innych zadań, które także się przesunęły względem linii czasu.
Moduł ten jest banalny w obsłudze. Posiada guziki Start, Pauza, Koniec. Jest to podstawowy moduł kontroli czasu pracy i optymalizacji wykonania zadań.

Gabinet stomatologiczny

Moduł ten jest skierowany tylko i wyłącznie dla gabinetów stomatologinczych.
Jest on powiązaniem pacjentów, wizyt, raportów, powiadomień itp.
Jest to podstawowe narzędzi dla każdego gabinetu stomatologicznego. Zapewnia integrację dancyh pacjentów ze wszystkich gabinetów używających Sky-Desk.
Każdy gabinet ma do dyspozycji pełną historię leczenia uzbębienia pacjenta, niezależnie gdzie, u kogo i kedy był leczony - ważne aby inny gabinet też używał Sky-Desk w wersji `Dentist`.
Rozwiązanie to jest jedyne na rynku - takie które daje zyski konkurującym gabinetom stomatologicznym. Każdy gabinet widzi TYLKO I WYŁĄCZNIE historię leczenie Pacjenta - dbając o jego bezpieczeństwo i zaufanie - tak że żaden gabinet/dentysta nie widzi który z poprzednich dentystów robił zabieg i za jaką stawkę - te dane są szyfrowane. Widoczne tylko są dane na temat leczenia i daty - bez informacji kto ?!
Pacjent widząc przed gabinetem (niezależnie czy jest w swoim mieście czy nie) logo `Dentist.Sky-Desk` wie, że dany gabinet posiada jego historię chorób i nie zacznie mu borować zęba nie tego co trzeba, tylko zajmie się kontynuacją leczenia a nie połśrodkiem doraźnym - bo cała karta pacjenta jest już przed Stomatologiem.
Do tego każdy pacjent dostaje powiadomienia SMS i email o zbliżających się wizytach umówionych oraz przypomina o kontrolnych wizytach tym którzy dawno nie pojawiali się w gabinecie.

Dziennik ustaw polskich

Dziennik Ustaw Polskich jest odzwierciedleniem informacji zawartych na stronie dziennikustaw.gov.pl.
Zawiera wszystkie informacje począwszy od 1919 roku pokatalogowane według lat i publikacji.
Oprócz plików PDF zawartych na strone ministerstwa, system posiada przetworzone wszystkie akty na format tekstowy co umożliwia za pomocą Podręcznej Wyszukiwarki wyszukanie każdej frazy we wszystkich dziennikach w ciągu jednej chwili.
Dodatkowo dane te są aktualizowane codziennie automatycznie - tego nie posiada żaden inny system kancelaryjny.

Oferty

Moduł Oferty przeznaczony jest dla sklepów i hurtowni internetowych. Każda oferta posiada oprócz właściciela i produktów - datę ważności. Na Państwa życzenie dostosujemy ten moduł do wymagań sklepu.

Warsztaty samochodowe - przeglądy

Moduł ten jest skierowany tylko i wyłącznie dla warsztatów samochodowych i stacji diagnostycznych.
Jest on powiązaniem modułów, pojazdów, przeglądów, raportów, powiadomień, raportów itp.
Jest to podstawowe narzędzi dla każdego mechanika i stacji diagnostycznej. Zapewnia integrację dancyh pojazdów ze wszystkich stacji diagnostyczny i warsztatów używających Sky-Desk.
Każdy zakład ma do dyspozycji pełną historię napraw i przeglądów pojazdu, niezależnie gdzie, u kogo i kedy był sprawdzany/remontowany - ważne aby inny warsztat też używał Sky-Desk w wersji `Mobile`.
Rozwiązanie to jest jedyne na rynku - takie które daje zyski konkurującym ze sobą warsztatom. Każdy zakład widzi TYLKO I WYŁĄCZNIE historię napraw pojazdu - tak że żaden z użytkowników nie widzi który z poprzednich warsztatów robił naprawę/przegląd i za jaką stawkę - te dane są szyfrowane. Widoczne tylko są dane na temat userki/naprawy/przebiegu pojazu i daty - bez informacji kto ?!
Klient widząc przed gabinetem (niezależnie czy jest w swoim mieście czy nie) logo `Mobile.Sky-Desk` wie, że dany gabinet posiada pełną historię jego pojazdu i nie zacznie mu naprawiać nowo zrobionych części. tylko zajmie się kontynuacją leczenia a nie połśrodkiem doraźnym - bo cała karta pacjenta jest już przed Stomatologiem. Wie kiedy był ostatnio zmieniany olej (mimo że w innym zakładzie), klocki hamulcowe, tarcze czy płyn hamulcowy - w tensposób wie co i kiedy zaproponować w ramach następnego serwiu.
Każdy klient dodatkowo dostaje automatyczne przypomnienia o kończących się przeglądzie, ważności OC i AC jeśli jest.

Recepty

Recepty - to dodatkowy moduł do wystawiania recept dla gabinetów stomatologicznych.
Wszystkie wydrukowane recepty zachowują się w systemie, tak że zawsze możemy sprawdzić w historii pacjenta kiedy miał przepisane odpowiednie lekarstwa.

Dzienniczek ucznia

Dzienniczek Ucznia to moduł przeznaczony dla szkół. Jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania uczniami, ocenami, obecnościami, nauczycielami, wydarzeniami uwagami, kalendarzem i wszystkim co potrzebne jest aby sprawnie porozumiewać się na płaszczyznach rodzic-nauczyciel-szkoła.