Wersje demonstracyjne


Wybierz wersję demonstracyjną którą chcesz sprawdzić Do każdej z nich można się zalogować na dwa sposoby. Pierwszy to jako administrator a drugi to użytkownik Przydziały uprawnień są przykładowe i w każdej wersji można je ustawiać samodzielnie

Dostęp dla administratora
Login: demo-admin
Hasło: demo123
  Dostęp dla pracownika
Login: demo-user
Hasło: demo123

Uwaga: Wersja DEMO automatycznie się czyści o godzinie 01:00 oraz o 15:00 - wszystkie dane/wpisy zostają wymazane i przywracana jest wersja pierwotna. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w dostępie do tych wersji
Dla małych firm
Kalendarze, zgłoszenia, projekty, fakturowanie, baza klientów
Zobacz
Dla korporacji
Baza klientów, zgłoszenia, projekty, kalendarze, CMDB, zarządzanie zmianami, faktury
Zobacz
Monitoring LAN/WAN
Monitoring sieci LAN/WAN, urządzeń sieciowych, serwerów i usług
Zobacz
Dla helpdesku
Zgłoszenia, projekty, linia czasowa pracy
Zobacz

-->